Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058061, 06VAT058061 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-30 Stoppdatum 2020-08-30
Mängd (ton): 21,18 Kostnad totalt: 37446
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: