Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059017, 06VAT059017 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-04 Stoppdatum 2020-11-04
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3488
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: