Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT062056, 06VAT062056 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-26 Stoppdatum 2020-08-26
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 7068
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: