Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096027, 06VAT096027 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-04 Stoppdatum 2020-05-04
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 12453
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: