Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096043, 06VAT096043 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-05-04 Stoppdatum 2020-05-04
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 18383
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: