Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105007, 06VAT105007 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-12 Stoppdatum 2020-11-12
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1740
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: