Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105058, 06VAT105058 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-11 Stoppdatum 2020-11-11
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 7310
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: