Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT107024, 06VAT107024 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-04 Stoppdatum 2020-04-04
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 36766
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: