Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180006, 06VAT180006 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-14 Stoppdatum 2020-11-14
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 8928
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: