Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180045, 06VAT180045 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-14 Stoppdatum 2020-11-14
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1984
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: