Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180053, 06VAT180053 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-14 Stoppdatum 2020-11-14
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3968
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: