Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT033012, 06VAT033012 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-20 Stoppdatum 2020-08-20
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1725
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: