Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-22 Stoppdatum 2020-09-22
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 10782
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: