Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-22 Stoppdatum 2020-09-22
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 8050
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: