Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, 650663152889 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-20 Stoppdatum 2020-09-20
Mängd (ton): 3,67 Kostnad totalt: 9862
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: