Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rödgölen, 651297151496 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-21 Stoppdatum 2020-09-21
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 16101
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: