Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åksjön, 651587153068 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-20 Stoppdatum 2020-09-20
Mängd (ton): 1,07 Kostnad totalt: 2875
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: