Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Skiren, 651623149896 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-31 Stoppdatum 2020-08-31
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 10077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: