Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 653438148664 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-21 Stoppdatum 2020-09-21
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 5319
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: