Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-20 Stoppdatum 2020-09-20
Mängd (ton): 4,49 Kostnad totalt: 9905
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: