Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BÄSTEN, 6706750-1464250-Sjö Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-15 Stoppdatum 2020-09-15
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 7320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: