Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sälgedrågstjärn igeltjärn, 17SJÖ0035 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-25 Stoppdatum 2020-07-25
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 1777
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: