Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulvevannet, 17SJÖ0260 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-08 Stoppdatum 2020-09-08
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 2600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: