Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergtjärn, 17SJÖ0271 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-04 Stoppdatum 2020-08-04
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 1458
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: