Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nässjön, 17SJÖ0250 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-20 Stoppdatum 2020-10-20
Mängd (ton): 29,81 Kostnad totalt: 1026
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: