Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MARKVATTNET, 659146 140234 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-24 Stoppdatum 2020-09-24
Mängd (ton): 29,95 Kostnad totalt: 825
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: