Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 662085 128769 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-26 Stoppdatum 2020-07-26
Mängd (ton): 30,47 Kostnad totalt: 1777
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: