Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÅLSJÖN, 666526 131480 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-06-08 Stoppdatum 2020-06-08
Mängd (ton): 99,85 Kostnad totalt: 912
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: