Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRNÅSTJÄRNEN, 17VTM37 405a 54 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-28 Stoppdatum 2020-08-28
Mängd (ton): 2,15 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: