Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA BUVATTNET, 662288 130114 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-26 Stoppdatum 2020-10-26
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 972
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: