Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA MÖRTTJÄRNEN, 659158 131451 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-29 Stoppdatum 2020-07-29
Mängd (ton): 9,36 Kostnad totalt: 1553
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: