Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stenbäcken, 17VTM84 302 314 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-31 Stoppdatum 2020-07-31
Mängd (ton): 12,67 Kostnad totalt: 1573
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: