Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANSJÖN, 669543 132254 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-11 Stoppdatum 2020-08-11
Mängd (ton): 11,95 Kostnad totalt: 927
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: