Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Helvetsbäcken, 17VTM37 509 19a Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-07 Stoppdatum 2020-08-07
Mängd (ton): 6,03 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: