Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammyrbäcken, 17VTM65 102 24a Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-26 Stoppdatum 2020-07-26
Mängd (ton): 3,07 Kostnad totalt: 1718
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: