Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkerudsbäcken, 17VTM65 113 11 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-25 Stoppdatum 2020-07-25
Mängd (ton): 6,03 Kostnad totalt: 1718
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: