Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 34 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-25 Stoppdatum 2020-07-25
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 1718
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: