Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norkbäcken, 17VTM37 408 33 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-23 Stoppdatum 2020-07-23
Mängd (ton): 2,76 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: