Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLSJÖN, 17VTM37 408 51b Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-23 Stoppdatum 2020-07-23
Mängd (ton): 5,11 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: