Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Granån, 17VTM66 414 23a Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-02 Stoppdatum 2020-08-02
Mängd (ton): 5,11 Kostnad totalt: 1540
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: