Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORSSJÖN, 17VTM80 601 34 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-20 Stoppdatum 2020-07-20
Mängd (ton): 15,33 Kostnad totalt: 1477
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: