Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgtjärnen, 17VTM83 514 12a Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-21 Stoppdatum 2020-07-21
Mängd (ton): 0,92 Kostnad totalt: 1493
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: