Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMÅKROKTJ:NA, 17VTM83 521 3c Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-22 Stoppdatum 2020-07-22
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 1493
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: