Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄTERTJÄRNEN, 17VTM37 417a 7 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-25 Stoppdatum 2020-08-25
Mängd (ton): 20,44 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: