Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA APLUNGEN, 663210 134183 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-12 Stoppdatum 2020-10-13
Mängd (ton): 60,20 Kostnad totalt: 872
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: