Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rätan, 17VTM37 501 236a Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-12 Stoppdatum 2020-08-12
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: