Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SULERUDSTJÄRNET, 659155 130965 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-08 Stoppdatum 2020-11-08
Mängd (ton): 9,36 Kostnad totalt: 1026
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: