Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGTJÄRNEN, 659625 140645 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-19 Stoppdatum 2020-07-19
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 1673
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: