Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRN, 660445 127870 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-23 Stoppdatum 2020-10-23
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 1026
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: