Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÅKERTJÄRN, 660998 127151 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-26 Stoppdatum 2020-07-26
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 1614
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: